เคล็ดลับการปลดหนี้ เรื่องง่าย ๆ ที่คุณก็ทำได้

สำหรับผู้ที่เป็นหนี้ การบริหารเงินที่มีอยู่เพื่อปลดหนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหนี้ก้อนโตหรือผู้ที่มีเจ้าหนี้หลายราย เนื่องจากต้องใช้เงินที่ยืมจากเจ้าหนี้รายหนึ่งไปใช้หนี้ของเจ้าหนี้อีกรายหนึ่งทำให้หนี้เพิ่มพูนมากขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปปัญหาหนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้ยากขึ้น สำหรับบทความนี้การปลดหนี้จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงทำตามวิธีง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

สำรวจตรวจสอบหนี้ของตนเอง การที่เรารู้ตัวว่ามีหนี้อยู่จำนวนเท่าไหร่ หรือไปกู้หนี้ยืมสินจากใครมากบ้าง รวมถึงสัญญาการเป็นหนี้ว่ามีข้อตกลงอย่างไร จะทำให้เราจัดการหนี้ได้ง่ายขึ้นและไม่ลืมชำระหนี้ และการตรวจสอบยอดการชำระหนี้ก็สำคัญเช่นกันเพราะจะช่วยให้คุณบริหารหนี้ได้ง่ายขึ้น

เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าการปลดหนี้จะเป็นเรื่องที่ยากเย็น แต่สามารถทำให้ง่ายลงได้ด้วยการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจน อาจเริ่มจากเป้าหมายง่าย ๆ เช่น เดือนนี้จะปลดหนี้ให้ได้ 20% ของจำนวนหนี้ทั้งหมด โดยเริ่มจากการหาเงิน วางแผนการเก็บเงินและบริหารเงินให้ได้ตามเป้าหมาย เมื่อคุณทำเป้าหมายง่าย ๆ สำเร็จเป้าหมายต่อไปคุณอาจตั้งให้ยากขึ้นจนในที่สุดคุณก็จะสามารถปลดหนี้ได้

ลดรายจ่ายเพิ่มรายรับ การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น การซื้อของที่อยากได้ทั้ง ๆ ที่ของเก่าก็สามารถใช้ได้อยู่ การท่องเที่ยวที่ต้องยกเลิกไป เนื่องจากเป็นหนี้และเงินไม่พอใช้ เป็นต้น ซึ่งการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากจะช่วยให้คุณเก็บเงินได้มากขึ้นแล้วยังช่วยให้คุณรู้จักการประหยัดอดออมและมีวินัยในการใช้เงินมากยิ่งขึ้นและยังช่วยลดโอกาสการเป็นหนี้อีกด้วย ส่วนการเพิ่มรายรับทำให้คุณมีเงินมากยิ่งขึ้นสามารถนำไปชำระหนี้และลงทุนได้ เช่น การทำงานพิเศษ เป็นต้น

หยุดเพิ่มหนี้ หากคุณมีหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ ก็ไม่ควรเพิ่มพูนหนี้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะการกู้หนี้นอกระบบซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวคุณเองหรือคนรอบข้างได้ เพราะเจ้าหนี้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอาจมีการทวงหนี้ที่ทำให้คุณเจ็บตัวหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

บอกตัวเองว่า อย่ายอมแพ้ การให้กำลังใจตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ หลายคนวางแผนการปลดหนี้และเดินตามแผนจนเกือบสำเร็จ แต่เมื่อเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ กลับถอดใจจนในที่สุดก็ไม่สามารถปลดหนี้ได้ตามเป้าหมายทั้งยังเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยกำลังใจนั้นนอกจากคุณจะสร้างได้ด้วยตนเองแล้วครอบครัวก็เป็นหนึ่งในกำลังใจที่มีค่ามากสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาเพียงรับฟังและเข้าใจไม่ซ้ำเติมคนเป็นหนี้

จะเห็นได้ว่าการปลดหนี้เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่คุณก็ทำได้โดยเริ่มจากตัวคุณเอง