ไขปัญหาคาใจ คนเป็นหนี้

หนี้สินคือปัญหาที่สร้างความกังวลใจให้กับผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะลูกหนี้ ในบางช่วงเวลาที่ไม่สามารถชำระหนี้สินได้ตรงตามเวลาที่กำหนด จะเกิดการทวงถามจากเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่ทำการกู้ยืม ซึ่งก่อให้เกิดความหงุดหงิด น่ารำคาญใจ บางครั้งรุนแรงถึงขั้นมีการข่มขู่จากเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน การเตรียมพร้อมหาคำตอบและทางแก้ไขจากการโทรทวงถามหนี้สินสำหรับผู้ที่กำลังเป็นหนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด บทความนี้จึงขอนำเสนอวิธีปฏิบัติตนเมื่อถูกทวงถามหนี้สินจากเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินว่าท่านควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเหตุการณ์ดังตัวอย่างที่ยกขึ้นมาให้ดูเหล่านี้เกิดขึ้นกับท่าน เช่น

ถาม : หากถูกทวงหนี้ถึงสำนักงานจะทำอย่างไร

ตอบ: ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถูกทวงหนี้ ลำดับแรกควรตั้งสติให้มั่น หากมีการพูดจาข่มขู่หรือใช้ถ้อยคำที่หยาบคาย ควรหลีกเลี่ยงการเจรจาด้วย เนื่องจากเป็นสิทธิของลูกหนี้ไม่ตอบคำถาม ข้อสำคัญกว่านั้นหากผู้ที่ทวงหนี้มีการฝากข้อความไว้กับเพื่อนร่วมงาน ท่าน

 

สามารถเอาความผิดได้โดยแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาท เนื่องจากการทวงหนี้กับผู้อื่นอันไม่ใช่ลูกหนี้ถือเป็นการประจาน โดยตัวลูกหนี้ควรชี้แจงกับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริงเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือมองผู้ที่เป็นลูกหนี้ในแง่ลบ

ถาม : วิธีปลดหนี้บัตรเครดิตที่ได้ผลคืออะไรบ้าง

ตอบ : การปลดหนี้บัตรเครดิตที่ได้ผลที่สุดคือลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยลูกหนี้อาจต้องทำงานล่วงเวลาหรือทำงานพิเศษเพื่อให้มีเงินชำระหนี้ ทั้งนี้ก่อนการจับจ่ายเงิน ควรพิจารณาว่าสินค้านั้นจำเป็นสำหรับชีวิตหรือไม่ หากไม่จำเป็นหรือสามารถเลี่ยงซื้อสินค้าที่มีราคาสูงและเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่ามาใช้แทน ข้อสำคัญไม่ควรชำระหนี้บัตรเครดิตด้วยการกู้เงินจากแหล่งกู้เงินอื่น ๆ อาทิ คนรู้จัก กู้นอกระบบ เป็นต้น เพราะนั่นจะทำให้จำนวนเงินที่เป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น

ถาม : ทำอย่างไรให้ปลอดหนี้อย่างถาวร

ตอบ: การมีวินัยและขยันเก็บออมจะทำให้ปลอดหนี้ได้อย่างถาวรที่สุด เพราะแม้จะมีรายรับมากขึ้นหากไม่เปลี่ยนนิสัยในการใช้เงิน ก็ย่อมต้องกู้หนี้ยืมสินเช่นเดิม การเริ่มต้นด้วยก้าวเล็ก ๆ จากการขยันเก็บออม ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย จะทำให้มีเงินเก็บมากขึ้นและปลอดหนี้ได้อย่างถาวรในที่สุด

ถาม : หากติดหนี้นอกระบบจะมีทางออกอย่างไร

ตอบ : ลูกหนี้ควรติดต่อกับเจ้าหนี้เพื่อเจรจาขอผ่อนผันการจ่ายเงินชำระหนี้ ไม่ควรหลีกเลี่ยงหรือขาดการติดต่อกับเจ้าหนี้ เนื่องจากการหลีกเลี่ยงของลูกหนี้อาจทำให้เจ้าหนี้เกิดความกังวลใจ จนจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาข่มขู่หรือทำร้ายร่างกายเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก็เป็นได้

ถึงอย่างไรก็ดีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงคือการแก้ปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืนที่สุด และควรพึงระลึกอยู่เสมอว่าการเป็นหนี้เปรียบได้ก็เป็นการมีภาระทางการเงินที่มาพร้อมกับดอกเบี้ยที่ทบทวีไปเรื่อย ๆ ซึ่งภาระการเงินนี้อาจทำให้เกิดความเครียดในภายหลังหากไม่สามารถหาเงินชำระหนี้ได้ทันเวลา